Ochrona środowiska

Osiągnij zrównoważony rozwój w zakresie filtracji chłodziwa, mokrego odsiarczania, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody pitnej, stosując filtry i osłony/ sita Sefar.

Rozwiązania filtracyjne Sefar do filtracji płynu chłodzącego, filtracji wody i odwadniania gipsu FGD.
W przypadku technologii związanych ze środowiskiem zakres zastosowań naszych materiałów filtracyjnych obejmuje wiele obszarów, takich jak odwodnienie mokrego gipsu IOS z elektrowni lub usuwanie metali ciężkich w spalarniach IOS (W2E) na filtrach taśmowych, wirówkach, prasach filtracyjnych i filtrach świecowych, filtracja oleju i emulsji na filtrach taśmowych i świecowych, filtry membranowe i siatkowe zapewniające czystość techniczną zgodnie z VDA 19 i ISO 16232, odwadnianie i suszenie osadów za pomocą pras filtracyjnych i taśmowych suszarek, mikrofiltracja do filtrowania wody na filtrach tarczowych i bębnowych lub pomoc w osiągnięciu celów w zakresie przepływu krzyżowego na filtrach DTRO z odwróconą osmozą do uzdatniania wody procesowej, ścieków i wody pitnej spełniających standardy EPA.