Przemysł wydobywczy

Sefar spełnia wysokie wymagania dotyczące jakości i wydajnościi w trudnych zastosowaniach. Nasze produkty zapewniają niezawodność filtracji dzięki zastosowaniu mocnych tkanin, dostosowując prawidłowy rozmiar oczek do zastosowania oraz zapewniając odporność na szlam ścierny lub ciężki placek.

Aplikacje:
Aluminium, koncentraty flotacyjne (węgiel, miedź, żelazo, cynk), granat, skała fosforowa i kwas, potaż, metale ziem rzadkich, odpady poflotacyjne, dwutlenek tytanu